Η Κινέζικη γλώσσα


ΓΕΝΙΚΑ :
Η Κινέζικη γλώσσα είναι μία γλώσσα η οποία ομιλείται από το 1/5 περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού ενώ η εκμάθησή της αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Είναι συνέχεια της γραμμικής Β’ της Κνωσού. Έχει ιδεογράμματα, ρίζες, συλλαβές, συλλαβισμό και γραμματική. Είναι όμως πιο εύκολη από τις άλλες γλώσσες λόγω των απλούστερων κλίσεων ρημάτων και της απουσίας άρθρων και φύλου.
H γνώση της Κινέζικης γλώσσας μπορεί να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία!  Ο πληθυσμός της Κίνας πλησιάζει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού. Καθώς η Κίνα συνεχίζει να εξαπλώνεται προς τη Δύση, αυξάνονται συνεχώς οι ευκαιρίες για επαγγελματική απασχόληση σε πολλούς τομείς. Όσοι  την μιλούν είναι σημαντικοί υποψήφιοι για τις διεθνείς επιχειρήσεις.
Προκειμένου η εισαγωγή στην εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας να είναι πιο εύκολη, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δημιούργησε το σύστημα πιν-γιν  (γραφή με λατινικούς χαρακτήρες). Τη μέθοδο αυτή δεν μπορείς να τη μάθεις χωριστά από την κινεζική γλώσσα. Πρέπει να αρχίσεις από αυτήν και να τελειώσεις χωρίς αυτήν, γι’ αυτό και στα κέντρα ξένων γλωσσών The Scholars Group οι σπουδαστές εξοικειώνονται με την κινέζικη γλώσσα αρχικά με το σύστημα πιν-γιν,  αλλά παράλληλα μαθαίνουν την κλασική γραφή και ανάγνωση με τα ιδεογράμματα, ώσπου σταδιακά να χρησιμοποιούν μόνο αυτή.
Από το πρώτο μάθημα οι σπουδαστές αρχίζουν τη γραφή, την ανάγνωση και τον συλλαβισμό, γιατί στην κινεζική γλώσσα αυτά δεν μπορούν να είναι χωριστά.
Τα Κινέζικα είναι η μόνη σύγχρονη γλώσσα που χρησιμοποιεί γραπτά ιδεογράμματα αντί της αλφαβήτου. Ένας σπουδαστής  κινέζικων έχει ήδη απομνημονεύσει πάνω από 3.000 μοναδικά ιδεογράμματα όταν τελειώσει και τα 3 επίπεδα, αν και περίπου 1.000 είναι απαραίτητα για να μπορέσει να διαβάσει μια κανονική εφημερίδα (τα οποία μαθαίνει έως το τέλος του 3ου έτους).
Αν και η προφορά των κινέζικων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, η σύνταξη είναι πολύ εύκολη γιατί δεν υπάρχουν άρθρα, γένη, πτώσεις, ρηματικοί τύποι. Οι λέξεις αποτελούνται από άλλες απλές μονοσύλλαβες λέξεις από τις οποίες προκύπτουν σύνθετες. Στη κινέζικη γραφή οι απλές λέξεις είναι μόλις 328 ενώ τα ιδεογράμματα είναι πολύ περισσότερα. Ένα ιδεόγραμμα μπορεί να έχει πολλές έννοιες κι αυτό γιατί οι απλές λέξεις είναι λίγες. Η κινέζικη γλώσσα έχει 4 τόνους  και  η έννοια της κάθε λέξης κανονίζεται όχι από τα συστατικά της στοιχεία, αλλά από την ένταση του τόνου και  από την θέση που έχει η εν λόγω λέξη μέσα στην πρόταση (σύνταξη).
ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :
Ο σπουδαστής φθάνει στο πρώτο επίπεδο σπουδών (HSK – Βασικό Επίπεδο) μετά από περίπου 3 σχολικά έτη σπουδών – περίπου 250 ώρες φοίτησης. Στο επίπεδο αυτό οι σπουδαστές έχουν μάθει όλους τους τόνους, όλη την βασική γραμματική και περίπου 250-300 ιδεογράμματα ανά έτος.
Αναλυτικά τα επίπεδα σπουδών είναι :

 

Επίπεδα Σπουδών
HSK – Βασικό επίπεδο

(Β1 ΓΡΑΠΤΑ, Β2 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ)
(περίπου 3 σχολικά έτη)
Ο σπουδαστής αποκτά μια πρώτη εξοικείωση με την κινέζικη γλώσσα και κουλτούρα. Στόχος στο επίπεδο αυτό είναι να μπορεί ο σπουδαστής να κατανοεί και να συμμετέχει σε απλές καθημερινές συζητήσεις (γραπτό και προφορικό λόγο), να απευθύνει απλούς χαιρετισμούς, να κάνει συστάσεις, να ανταποκρίνεται σε απλές τηλεφωνικές συνομιλίες, να ρωτά και να δίνει κατευθύνσεις, να δίνει πληροφορίες και προσωπικές απόψεις σε διάφορα θέματα και να συμμετέχει σε απλές καταστάσεις της καθημερινότητας όπως χρήση μέσων μεταφοράς, συνομιλίες σε ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.α. Τέλος, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να συντάσσει σύντομα απλά κείμενα.

 

HSK – Μεσαίο επίπεδο(Β2 ΓΡΑΠΤΑ, C1 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ)
Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής είναι σε θέση να δίνει σύνθετες πληροφορίες και προσωπικές απόψεις σε διάφορα θέματα. Πρέπει να έχει αποκτήσει ευχέρεια στον προφορικό του λόγο για να μπορεί να επικοινωνεί σε πιο σύνθετες καταστάσεις της καθημερινότητας, όπως συναλλαγές με υπηρεσίες, χρήση μέσων μεταφοράς, συνομιλίες σε ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.α. Τέλος, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να συντάσσει σχετικά σύνθετα κείμενα.

 

HSK – Προχωρημένο επίπεδο
Στο τρίτο αυτό επίπεδο επιτυγχάνεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η βελτίωση της προφοράς και η εκμάθηση πιο σύνθετων γραμματικών και συντακτικών φαινόμενων. Ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοεί αλλά και να επικοινωνεί για πιο σύνθετα θέματα όπως αυτά που αφορούν την υγεία, την εύρεση εργασίας, την κατανόηση ειδήσεων (προφορικών και εντύπων) και όχι μόνο. Επίσης, θα είναι σε θέση να εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.