Μάρκες αυτοκινητων στα Κινέζικα!


Car brands in chinese
markes-auto

Μάρκες αυτοκινητων στα Κινέζικα!

1. Alfa Romeo

kinezika markes

Alfa Romeo

阿法罗密欧
Ā fǎ Luō mì ōu

2. Aston Martin

markes-kinezika-2

Aston Martin

阿斯顿・马丁
Ā sī dùn · Mǎ dīng

3. Audi

markes-kinezika-audi

Audi

奥迪
Ào dí

4. BMW

bmw-kinezika

BMW

宝马
Bǎo mǎ

5. Cadillac

cadillac-chinese

Cadillac

凯迪拉克
Kǎi dí lā kè

6.  Chevrolet

chevrolet-kina

Chevrolet

雪佛莱
Xuě fó lái

7. Chrysler

chrysler-sta-kinezika

Chrysler

克莱斯勒
Kè lái sī lè

8. Citroën

citroen-logo-mathe-kinezika

Citroen

雪铁龙
Xuě tiě lóng

9. Ferrari

ferrari_logo_mathima-kinezikwn

Ferrari

法拉利
Fǎ lā lì

10. Fiat

fiat_logo_kinezika

Fiat

菲亚特
Fēi yà tè

11. Ford

ford-logo-mathima-kinezika

Ford

福特
Fú tè

12. Honda

Honda-Logo-kinezika-ekmathisi

Honda

本田
Běn tián

13. Jaguar

jaguar-logo-kinezika

Jaguar

捷豹
Jié bào

14 Jeep

jeep-logo-kinezika

Jeep

吉普
Jí pǔ

15. Lamborghini

lamborghini-chinese-logo

Lamborghini

兰博基尼
Lán bó jī ní

16. Mazda

mazda-kinezika

Mazda

马自达
Mǎ zì dá

ή

万事得
Wàn shì dé

17. Mercedes – Benz

kinezika-mercedes-benz-logo1

Mercedes-benz

梅塞德斯奔驰
Méi sài dé sī Bēn chí

18. Mitsubishi

mitsubishi_chinese

Mitsubishi

三菱
Sān líng

19. Nissan

Nissan-Logo-kina

Nissan

日产
Rì chǎn

20. Opel

opel-kinezika

Opel

欧宝
Ōu bǎo

21. Peugeot

peugeot-mathimata-kinezikon

Peugeot

标致
Biāo zhì

22. Porsche

porsche-kinezika

Porsche-kinezika

保时捷
Bǎo shí jié

23. Renault

kina-mathe-Renault

Renault

雷诺
Léi nuò

24. Rolls Royce

kinezika-rolls-royce-logo1

Rolls Royce

劳斯莱斯
Láo sī Lái sī

25. Skoda

skoda-logo-kinezika-athina

Skoda

斯柯达
Sī kē dá

26. Subaru

Subaru-athens-chinese

Subaru

斯巴鲁
Sī bā lǔ

27. Suzuki

suzuki-kinezika-athina

Suzuki

铃木
Líng mù

28. Volkswagen

Volkswagen-chinese-athens

Volkswagen

大众汽车
Dà zhòng qì chē

29. Volvo

volvo_logo_detail

Volvo

沃尔沃
Wò ěr wò

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.